สอบถามฝ่ายขาย
โทร : 098-289-2633 ,
089-633-5504 (ดาวรุ่ง)

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ :
8.00 น. – 17.00 น.

      จากผู้ให้บริการด้าน ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันชั่นต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้า ให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี

SERVICES & SOLUTIONS

Project CCTV & Solution Design

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบ CCTV เป็นบริการเราได้รับความไว้วางใจในการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายแห่ง  เป็นระยะเวลามากว่า 10 ปี มีสินค้าหลากหลาย Solutions เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญ

Consulting IT Solution

บริการจำหน่าย ให้คำปรึกษา แนะนำ ยกระดับความสามารถด้าน IT ให้องค์กรของคุณ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อธุรกิจของคุณ

Custom Software Development

เรามุ่งมั่นในการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตอบโจทย์ในธุรกิจของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางระบบ, การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ, การออกแบบระบบ, การพัฒนาระบ, การทดสอบระบบ, การอบรมและติดตั้งระบบ รวมถึงบริการบำรุงรักษาระบบภายหลังการส่งมอบซอฟต์แวร์

บริการให้เช่า Cloud Server (SASS)

ลูกค้าสามารถเช่าระบบ cloud server  เพื่อใช้ Smart Office โดยบริษัทจะเป็นผู้ติดตั้งและดูแลให้ทั้งหมด
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อการดูแล

OUR SITE REFERENCE

CONTACT

          คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง

098-289-2633 ,
089-633-5504 (ดาวรุ่ง)